Örömmel üdvözlünk az KeveCool Internet áruház vásárlói között.

Kérjük, mielőtt megrendelésed elküldenéd, az alábbiakat szíveskedj alaposan átolvasni:

Az eladó adatai

KeveCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhely: 2750 Nagykőrös, Kárpát u.1/b.  
Üzlet: 2750 Nagykőrös, Kecskeméti út 7.  
Adószám: 11424114-2-13
Bejegyző szerv: Pest Megyei Cégbíróság 
Cégjegyzékszám: 13-09-085313 
Bank szla sz.: 11742025-29900703
Tel: 53/352-926
Fax: 53/355-315
E-mail: info@kevecom.hu

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:

1.1.   A KeveCool áruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a http://www.kevecool.hu webcímen. Telefonon, faxon, E-mailen, levélben leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni.

1.2.   A KeveCool áruházában mindenki vásárolhat, aki elfogadja jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek, veszi. A KeveCool áruházában nem csak regisztrált vevők vásárolhatnak. Garantáljuk, a vásárlása során megadott személyes adatok bizalmas kezelését az adatok kizárólag a KeveCom Kft. vevői adatbázisába kerülnek, azokat semmilyen formában harmadik fél részére nem adjuk tovább.

1.3     A szerződés létrejötte

A webáruházban történt megrendelés leadását követően a kevecool.hu portál által – legfeljebb 48 órán belül – generált automatikus email üzenet nem minősül visszaigazolásnak, az kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és az Eladó felé történt továbbítását nyugtázza. A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen Vásárlási Feltételek másként nem rendelkezik, úgy a kevecool.hu portálon végrehajtott megrendelést követően Eladó munkatársa által telefonon történő visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között szóban kötött adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre. A megkötött szerződésről számla kerül kiállításra és iktatásra, amely utólag is hozzáférhető. A szerződéskötés lehetséges nyelve a magyar nyelv.

2. REGISZTRÁCIÓ (a regisztrációról bővebben)

2.1.   Amennyiben a vásárló a KeveCool  áruházában nincs regisztrálva, nem jelent gondot. A vásárlást regisztráció nélkül is véghezviheti. A sikeres rendeléshez a vásárlási folyamatban a pontos adatok megadásával ki kell töltenie a rendelési űrlapot.

2.2.   Bármelyik jelentkezési lapot, amelyik egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítjuk, és a KeveCom Kft. semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért.

3. Árak, fizetési mód és fizetés

A KeveCool áruházban a termékek általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételárai vannak feltüntetve (27%-os Áfa tartalommal). A Kevecom Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található termékeket és azok árait. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függenek az aktuális beszerzési lehetőségektől is. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. Az árlistákban előforduló esetleges hibákért megértésüket kérjük! A Kevecom Kft. nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére. A keveklima.hu portálon a Vevő választja ki a termék átvétel ill. a kiszállítás módját. Az Eladó telephelyén történő termékátadás esetén a vételárat szállítási költség nem terheli. A termékek árának kiegyenlítése a termék átvételekor történik ( készpénz kifizetés, vagy utánvétes fizetés formájában). A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vevő csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Vevő nem tudja megfizetni, vagy az áru az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles az Eladónak az áru rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni. Az Eladó telephelyén történő személyes termék átvétel esetén a Vevő az árat a termék átvételével egyidejűleg fizeti meg. Amennyiben Vevő a terméket az egyeztetett időpontig, ennek hiányában a megrendeléskor raktáron levő státuszú terméket a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül nem veszi át, Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni. Átvehető a termék annak vételára az Eladó számlájára történő beérkezését követően is, amennyiben a Vevő az előre történő átutalás fizetési módot választja (és egyezteti ezt az Eladóval). Az előreutalással történő fizetéskor az Eladó telefaxon, vagy e-mailen számlamásolatot küld, amely alapján a banki átutalás megtörténhet. Az eredeti számlát a Vevő az eszköz kézhezvételekor kapja meg. Amennyiben a vételár a számla fizetési határideje lejártáig nem érkezik be Eladó számlájára, Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni. Ha a Vevő kiszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, a Vevő a termék kiszállítási költségét is /ha van ilyen/ tartalmazó árat a termék átvételekor fizeti meg az Eladónak vagy Eladó megbízottjának.

Fizetési módok:

A termékszámlát a KeveCom Kft. állítja ki. 
Adószáma: 11424114-2-13
Bankszámlaszám: 10700103-02271808-51100005 
Címe: 2750 Nagykőrös, Kecskeméti út 7.
Tel: +36 53/352-926

4. GARANCIA, SZAVATOSSÁG, TERMÉKLEÍRÁSOK:

4.1.   A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatod meg részletesen. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az adott termék beszállítója felelős. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t is.

4.2.   Az eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve.

4.3.   Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

4.4.   A KeveCool áruházban kizárólag új, garanciális termékek kerülnek értékesítésre.

4.5.   A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha a hiba rendeltetésellenes vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás, vagy tárolás eredménye, vagy a készüléken kívül álló ok következménye, vagy a készüléket a címlistában feltűntetett szervizek szakemberein kívül más már javította.

.4.6. A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza, a kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.

4.7. A termék visszaszolgáltatása

A  KeveCool webáruház vásárlóit megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló
17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szerinti elállás jog, amelyet a termék kézhezvételét követő
14 munkanapon belül lehet gyakorolni.

Nem alkalmazható az elállási jog a könyvekre, CD-kre és DVD-kre, szoftverekre, elemekre, amennyiben csomagolásuk már kibontásra kerültek, ezek ugyanis a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet alapján a termék sajátos rendeltetéséből adódóan a „természeténél fogva nem visszaszolgáltatható” termékeknek minősülnek.

Ha rendelését bármilyen okból leszeretné mondani, vagy nem nyeri el a tetszését és 14 napon belül (lehetőleg írásban) jelzi felénk az elállás szándékát, akkor visszafizetjük a klíma vagy az egyéb megvásárolt kiegészítők árát.

Ebben az esetben összesen egy dolga van, a felénk való jelzéstől számított 14 napon belül visszajuttatni hozzánk a terméket, mi pedig a visszaszolgáltatást követő legkésőbb 14 napon belül visszatérítjük a megrendelt termékek árát (mivel webáruházunkban ingyenes a szállítás, így a szállítási költségre ez nem vonatkozik).

Kérjük a visszaküldés folyamán ügyeljen rá, hogy minden a lehető legjobb állapotban legyen, a termék és a csomagolás is, hogy azt újra értékesíteni tudjuk.

FONTOS! A visszaküldéssel kapcsolatban felmerülő szállítási díjak Önt terhelik!

Elállás esetén a termék bontatlan vagy bontott állapotban érkezhet vissza Eladóhoz. Utánvéttel visszaküldött terméket Eladó nem vesz át.

Eladó kizárólag sérülésmentes vagy a rendeltetésszerű használatot meg nem haladóan használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. Eladó követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

Elállásra vonatkozó igényt a vásárló e-mailben, postai úton írásban, faxon, vagy személyesen jelentheti be.

Az e jogszabályon alapuló elállást nem kell megindokolni.

Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségei Vevőt terhelik. Vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli.

A termék ellenértékét valamint a szállítási költséget (ha volt) legkésőbb a termék Eladóhoz való megérkezést követő 30 napon belül utalja vissza Vevő által megadott bankszámlaszámra. A visszatérítés vonatkozik a termék Vevő részére történő kiszállítási költségekre is, kivéve, ha az elállással érintett termékkel együtt más olyan termék is kiszállításra került, amely tekintetében a vásárló nem élt elállási jogával.

Amennyiben Vevő nem a jelen ÁSZF és a jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát, úgy Eladó a vételárat nem téríti vissza, azonban – előzetes egyeztetést követően – mód van a termék visszaküldésére a Vevő részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei Vevőt terhelik.

Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999.  (II.5.)  Korm. rendelet szövegét itt olvashatja:

http://www.nfh.hu/data/cms9155/17_1999_Korm_rendelet.pdf

5. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS:

5.1.   A KeveCool áruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével.

5.2.   A KeveCool áruházban történt vásárlást követően a vásárló a szállítással kapcsolatos lehetőségek közül választja ki a számára megfelelőt. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló az ezen az oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a KeveCool áruház felelősséget nem vállal.

5.3.   A megrendelt termékek átvétele vagy postai utánvéttel, kiszállítással vagy személyesen, a Nagykőrös, Kecskeméti út. 7. sz. alatti szaküzletünkben lehetséges.

5.4.   Utánvéttel történő rendelés esetén a szállítási költséget (postaköltséget) a KeveCom Kft. fizeti.

5.5.   A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

5.6.   A kiszállítást megelőzően a KeveCool áruház értesítést küld a vevőnek a konkrét kézbesítés időpontjáról. A vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy a levélben közölt időszakban a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem felel meg a számára.

5.7.   Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, e tényről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására.

6. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:

6.1.   A KeveCool áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

6.2.   A KeveCool áruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

6.3.   A KeveCool áruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a KeveCool Internet áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

6.4.   A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

6.5.   Egyedül a vásárló felelős a KeveCool áruházban való kapcsolódásáért és a KeveCool áruházban való vásárlásért.

6.6.   A KeveCool áruházban nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

6.7.   A KeveCool áruház szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a KeveCool áruházban történt megjelentés időpontjától lép életbe.

6.8.   A KeveCool áruház szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a KeveCool áruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a KeveCool áruház nem vonható felelősségre, ha így tesz.

6.9.   Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a KeveCool áruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

6.10. Az KeveCool áruház szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a KeveCool áruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.

6.11. Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a KeveCool áruház szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

7. SZEMÉLYES ADATOK:

7.1.   A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.

7.2.   A KeveCool áruház a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak átadja. Az alvállalkozók a KeveCool  áruház által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

7.3.   Külön rendelkezés hiányában a KeveCool áruház a regisztrációnál megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztat akcióiról és újdonságairól.

7.4. Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy marketing kampányaink sikerességének mérése érdekében a keveklima.hu webáruházban a Google Analytics által generált követő kódokat helyeztünk el. A követő kódok nem sértik a látogatók személyiségi jogait és semmilyen következménnyel nem járnak.

7.5. A keveklima.hu webáruház a Google Analytics remarketing funkcióit is használja online hirdetéseihez, melyhez a Google saját cooki-jait használja.

Információk a cookie-ról

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a KeveCom Kft. a látogató, Vásárló számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Vásárló korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Vásárlónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A Vásárlók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a Vásárlók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k: 
– Analitika, követés cookie
– Webhelyen keresztüli követés
– Bejelentkezési, Vásárló azonosító session cookie vagy más néven átmeneti cookie: a session cookie-k a Vásárló látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a KeveCom Kft. webáruháza hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a webáruhéz egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
– hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
– hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Adatkezelés jogalapja
A KeveCom Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Hírlevél küldéssel kapcsolatos információk
A KeveCom Kft. nem küld hírlevelet, csak azoknak, akik feliratkoztak a hírlevél küldő szolgáltatására. A hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a KeveCom Kft. a hírlevél küldő rendszerébe feltölti, más illetéktelen személyeknek nem adja ki.

A hírlevél küldéshez a KeveCom Kft.kiváltotta a szükséges adatkezelési nyilvántartási számot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-79784/2014.
 

8. TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ ADATAI:


Cégnév:       Opticon Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató Kft.
Székhely:    6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 6-8.
Telephely:   6000 Kecskemét, Rákóczi út 22.
Telefon:       06 76 999 600
E-mail:         ugyfelszolgalat@opticon.hu


Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.

Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.
Köszönjük figyelmedet, észrevételeiddel, kérdéseiddel fordulj hozzánk a 06 (53) 352-926-os telefonszámon, ill. az info@kevecom.hu E-mail címen.

Eredményes együttműködést és jó vásárlást kívánunk!